Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Το ζήτημα της απλής και άδολης( ; ) αναλογικής..


Της Απλής και άδολης (;) ανα-λογικής...

Η κουβέντα για το εκλογικό σύστημα είναι διαρκής. Και καλώς είναι διαρκής, καθώς το εκλογικό σύστημα ανήκει στον πυρήνα της πολιτικής.  "Τίποτα δεν είναι πιο πολιτικό από το εκλογικό σύστημα" είχε πει ο Γάλλος πολιτικός επιστήμονας  Μάριος Duverger και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι το εκλογικό σύστημα επηρεάζει τον πυρήνα της πολιτικής, κυρίως της εφαρμοσμένης πολιτικής. Κι αν η πολιτική ορίζεται ως η τέχνη του εφικτού, τότε το εκλογικό σύστημα την επηρεάζει άμεσα γιατί είναι τέχνη εφικτή. Ιδίως όταν, όπως στην Ελλάδα, το εκλογικό σύστημα αφήνεται (έστω και σε δεύτερη φάση) στην ευχέρεια του απλούΝομοθέτηΌταν, δηλαδή, δεν ανήκει στις συνταγματικές διατάξεις, οπότε η αλλαγή του θα προϋπέθετε και χρόνο και συναινέσεις.